UIT DIE KANTOOR

BASAAR 2018

BASAARLYSTE

Die basaarlyste is reeds elektronies na al die ouderlinge/diakens of dienswerkers uitgestuur. Indien u dit nie ontvang het nie, kontak asb. die kantoor. Lyste is ook beskikbaar in harde kopie. 

DEKOR

Ons maak ou koekblikke/mooi blikke bymekaar vir basaardekor asook vir verkoop tydens die basaar.  Indien u dalk ou koekblikke tuis het wat u nie meer gebruik nie & sal skenk, kontak vir Liezl by die kantoor.

KONVENORS KOELDRANKTAFEL

Ons is opsoek na ‘n konvenor vir die koeldrank/water tafel.

KOEKTAFEL

Ons is opsoek na ‘n konvenor vir die koektafel. Indien jy kans sien kontak asb. vir Liezl. Ons kan beslis nie basaar hou sonder ‘n koektafel nie, so ons het jou nodig!

POEDINGTAFEL

Ons is opsoek na ‘n konvenor vir die poedingtafel. Meeste werk is dag van basaar aangesien dit ‘n immer gewilde tafel is. Elsabe le Roux is bereid om raad te gee indien jy kans sien om oor te neem.

GEBEDSVERSOEKE

ONS DEEL IN MEKAAR SE LEWENS

  • Ons bid vir Niel le Roux wat sy heup gebreek het.

  • Ons doen voorbidding vir ‘n geseënde Pinkster in ons gemeente.

  • Ons tree in vir Wyk S se siekes en diegene wat behandeling ontvang.

  • Ons bid vir die nuwe kwartaal & skool wat begin het. Mag ons hierdie kwartaal God se teenwoordigheid ervaar in ons alledaagse lewe.

  • Ons bid ook vir Tannie Drieka Fourie wat siek is.

 
 
 
Loading the player...
Weeklikse Bulletin

Adele Joubert was die fotograaf en haar website is www. adelejoubert.com