GEBEDSVERSOEKE

  • ons bid spesiaal vir Wyk S asook vir Tannie Hetta Dalton wat baie siek is & Tannie Hanna vd Merwe wat sukkel met rugprobleme. Dit gaan goed met JC Stemmet & Noami Brink na hul onderskeie operasies.
  • Ons bid vir Jeanne Nel wat herstel na ‘n operasie.
  • Ons bid vir Tollie Retief & Anton de Beer.
  • Clifford & Elsa Frylink se 2ling, Anton & David is op 33 weke gebore. Ons is dankbaar oor die seuntjies se veilige aankoms & bid vir hulle pad vorentoe.

BYBELSKOOL

Vir die volgende 3 weke (15, 22 & 29 Maart) behandel Ds. Lettie die boek van Jaap Durand – “DIT IS AMPER DAG” wat die kernvrae oor geloof, dood & die Ewige Lewe bespreek. Die wat nog sou belangstel – boekies te koop @ R30.00 by die kantoor.

Paasfees 2017

KOM NA DIE TAFEL

Soos elke ander jaar wil ons graag die van ons lidmate wat nie weg is oor die paastyd nie, nooi om die besondere gebeurtenis op ons kerkkalender as gemeente saam te vier.

Ons tema vir die jaar is Kom na die tafel.

Donderdagaand beplan ons 'n Pasga-ete in die kerksaal. (Detail sal volg)

Vrydagoggend nooi ons julle graag na die nagmaaltafel en Sondag na die feestafel.

Indien jy weet jy is hier tydens die paasnaweek en is bereid om êrens met een van die geleenthede te help, asook met die beplannig, kontak asb. vir                                          Ds. Lettie. 084 668 3770 

Niemand_soos_die_Here_Neil_Buchner_Jandre_Viljoen_Wellington_Moedergemeente.png

Klik op bostaande vir Neil en Jandre se lied.

KANTOORNUUS

BASAAR IS OM DIE DRAAI

Basaarlyste is vandag beskikbaar in die vakkies. Ons doen ‘n beroep op die ouderlinge om sommer dadelik werk te maak hiervan. Ons wil graag lekker gebak hê – as ons elkeen net een item bak maak ons sommer gou-gou ‘n tafel vol! Ons benodig  ook‘n konvenor vir die KOEKtafel. Kontak asb. vir Liezl indien jy kans sien.

DANKOFFERKOEVERTE

Diakens en dienswerkers kan asb. hul dankofferkoeverte vandag afhaal in hulle vakkies.

ALIMENTASIE HULP BENODIG

Ons benodig hulp met die volgende: Aankope van Alimentasie. Die aankope beloop so ongeveer R15 000.00 per maand, dus moet die persoon wat die aankope doen, oor 'n geskikte voertuig beskik om dit te vervoer.

DANKIE! Ons is dankbaar vir Lee-Ann wat elke week vir ons kom help sakkies vou.
Kontak vir Suzanne by 083 659 6370 of kerkkantoor.

VAKATURE NG KERK ARGIEF

Die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaapland) beskik tans oor ’n vakature vir ʼn Hoofargivaris by die NG Kerk se Argief in Stellenbosch. Die datum van diensaanvaarding is 1 Julie 2017.

Aansoekprosedure:  Stuur u aansoek per e-pos saam met ’n volledige CV voor 10 Mei 2017 aan: Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne, NG Kerk in SA, Privaatsak X8, Bellville, 7535 E-pos: ngkadmin@kaapkerk.co.za Navrae: 021 957 7104 (Mnr Kenny Raats)

 
 
 
Weeklikse Bulletin

Adele Joubert was die fotograaf en haar website is www. adelejoubert.com