GEBEDSVERSOEKE

  • Dit is met leedwese dat ons moes hoor Tannie Wilmien Pienaar is oorlede op 102 jr.   Troosdiens Ma., 13/2 om 10:00 by Silwerkruin.  Ons dra haar familie op aan die Here.

  • Ons bid ook vir Wyk S- lidmate wat siek is.

  • Bid asb. vir ons Belydeniskamp  

  • Bid asb. vir Tannie Petro Greeff & Van Dyk  en Johan Cillers wat ongesteld is.

JONG WERKENDES SELGROEP

Is jy ‘n jong werkende & nuut  in ons gemeente? Jy is welkom om vir Marnus J v Rensburg te kontak indien jy betrokke wil raak by die selgroep.  Kontak hom by: 084 5888 699

GROEI GELEENTHEDE - BYBELSKOOL

 Elke Woensdag om 10:00 (@ Marthazaal) & 18:30 (@ Gemeentesentrum).  Kontak die kantoor vir inligting & om jou naam op te sit.

Tema: 5 Pilare van ons Geloof.

Wêreldbiddag vir mans

vind plaas op Saterdag, 04 Maart. Daar sal ‘n manneontbyt plaasvind  om 07:00 by Wimpy Wellington. Spreker: Conrad Pool, Kostes:  R50 pp. Kaartjies is beskikbaar by die 3 kerkkantore.  Vir enige navrae,  kontak NJ van As by 084 584 1331.

20/20 - Kursus

Kom saam op reis en ontdek jou ware identiteit en ondersoek die oorlewingstrategië waarmee jy (oor)leef.  Gal 2:20 sê: ‘Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.’  Hoe op aarde raak dit my?

Kom ontdek dit in ‘n opwindende reis met jouself en God : 9,10,11 Maart   Do.aand 19:00 – 21:00 Vr.aand 19:00 – 21:00 Saterdag 08:00 – 20:00 met teetye en etenstye tussen sessies.           Koste: R300.00 + R50.00 vir ‘n werkboek 

Plek: Sal bepaal word deur die hoeveelheid kursusgangers                                                       Registrasievorms beskikbaar by Moederkerk Gemeentesentrum.

Navrae: Kobus Mouton 082 574 9850

KANTOORNUUS

OMGEEFONDS

Die fonds is gestig met die doel om lidmate te ondersteun wat finansieël deur ‘n eenmalige krisis gaan. Dit word ondermeer vir huishuur, elektrisiteit, skoolfonds, berading & rehabilitasie gebruik.  Indien u ‘n bydrae tot die fonds wil maak, is u welkom.

ISRAEL TOER 

‘n Reis wat jy nie kan misloop nie! Vir jong volwassenes gelei deur Marnus Janse van Rensburg. Ons gaan stap in die voetspore van Jesus in Israel, ons besoek die “Lost city of Stone” in Petra in Jordanië EN ons gaan maak ‘n draai in Egipte. ‘n Belangrike inligtingsessie Vrydagaand,  24 Februarie om 18:00 by La Bella Casa function venue, te Piet Retiefstraat 14 vir alle belangstellendes.  Bevestig asseblief net jou teenwoordigheid by marnus@duxfin.co.za of 084 5888 699. 

 “SAKKIE VIR ‘N PAKKIE” PROJEK

Ons vra asb. steeds u ondersteuning met ons gemeente se koskasprojek “Sakkie vir ‘n Pakkie”. Ons maak so:  In die voorportale is daar gevoude inkopiesakkies. Neem asb. ‘n sakkie; binne sal jy ‘n nota vind wat die item/items aantoon wat ons benodig. Koop die items of van die items op die nota en plaas asb. terug in die sakkie. Bring dan jou pakkie volgende Sondag terug en laat dit in die voorportaal of bring dit deur die week na die kerkkantoor.  Jou bydrae word waardeer!

G-VOUCHER DIENSBEURT 

Ons gemeente is weer aan die beurt - 27 Feb - 3 Maart. Die wat wil betrokke raak - kontak asb. vir Esmari vd Merwe 084 847 3801.

MET MEDELYE 

Ons dink in besonder vandag aan die lewe van Dr. Albert Basson, oud leraar wat hierdie week oorlede is. Ons bid vir Ina, sy kinders en kleinkinders. Begrafnis reëlings sal deurgegee word sodra ons ontvang.

ALLEEN-OGGENDE

Werkswinkels wat jou uitnooi om toe te tree tot ‘n reis van dieper bewus wees van God se Teenwoordigheid. Dit is nie ‘n studie nie, eerder ‘n “encounter” met God, jouself & jou lewe – ook saam met ander. Enigeen is welkom. Geen verpligte “deel” van jou binnekant.                                  Volgende datum:  Woensdag, 22 Februarie

Kontak vir Kobus Mouton 082 5749850

 
 
 
Weeklikse Bulletin

Adele Joubert was die fotograaf en haar website is www. adelejoubert.com